Вашата кошница

Няма добавени продукти.

Общи условия

ДЕФИНИЦИИ

ОБЩИ УСЛОВИЯ – означава настоящите Общи условия.

“КРЕАТИВИТИ ШОП“ ЕООД – търговско дружество, регистрирано съгласно Търговския закон на Република България с ЕИК: 206960127, което е собственик на https://lemar.bg

САЙТ”– означава интернет адрес https://lemar.bg.

ПОТРЕБИТЕЛ/И”– означава лицата, използващи, посещаващи и разглеждащи Сайта и Електронния магазин.

ПРОФИЛ В САЙТА” – означава отделна част в Сайта, съдържаща информация за Потребителя, предоставена от него при регистрацията му.

МАГАЗИН”– означава електронния магазин на ”КРЕАТИВИТИ ШОП“ ЕООД, който се намира на Сайта и от който Потребителите могат да пазаруват.

СТОКА” – означава продуктите и услугите, предлагани от “КРЕАТИВИТИ ШОП“ ЕООД чрез Електронния магазин.

ПОРЪЧКА”– означава поръчката, направена от Потребителя за определени Стоки, заедно с избрания начин за плащане и получаване на Стоките.

ЦЕНА НА СТОКАТА” – означава цената за бройка или за определено количество Стока, посочена в български лева с включен данък върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси.

ЦЕНА НА ДОСТАВКАТА” – означава разноските по транспорта и доставка на Стоките до Потребителя, с включен данък върху добавената стойност.

 1. Настоящите Общи условия имат за цел да уредят отношенията между ”КРЕАТИВИТИ ШОП“ ЕООДи Потребителите, които използват Сайта https://www.lemar.bg и намиращия се в него Електронен магазин, като обвързват всички лица и потребители, които използват и/или разглеждат Сайта и Електронния магазин и/или извършват регистрация на интернет адрес https://www.lemar.bg.
 2. При използване на Сайта и Електронния магазин, Потребителите се задължават да спазват настоящите Общи условия. С натискането на всеки един линк, бутон или обект, разположени на страниците на интернет адрес https://www.lemar.bg, Потребителите се съгласяват да спазват настоящите Общи условия.
 3. Приемайки настоящите Общите условия, Потребителите декларират, че притежават необходимата дееспособност, за да бъдат обвързани от тях.
 4. Съгласявайки се с Oбщите условия на сайта, разрешавате да използваме Вашият имейл адрес и телефонен номер за промоционални и рекламни цели.
 1. ”КРЕАТИВИТИ ШОП“ ЕООД е търговско дружество, регистрирано съгласно Търговския закон на Република България с ЕИК: 206960127, със седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, гр. София, р-н Красно село, ул.“Юнак“, 24, ет. 5.

 2. Адрес за упражняване на дейносттаБЪЛГАРИЯ, гр. София, р-н Красно село, ул.“Юнак“, 24, ет. 5, електронна поща: shop@lemar.bg, телефон за връзка: +359877244416

 3. Въпроси, запитвания и консултации могат да бъдат извършвани онлайн чрез електронната поща, по телефона и чрез формата за запитване в раздел „Контакти“ в рамките на работното време: от 9.00 до 18.00 часа, от понеделник до петък.

 4. Посоченият адрес за упражняване на дейността на Доставчика БЪЛГАРИЯ, гр. София, р-н Красно село, ул.“Юнак“, 24, ет. 5се счита и за адрес, на който Потребителят може да изпраща евентуални жалби по смисъла на чл. 47, т. 4 от Закона за защита на потребителите.
 1. Сайтът и Електронният магазин да се разглеждат свободно и без регистрация.

 2. Регистрация на потребител се извършва чрез попълване на регистрационна форма.

 3. Потребителят се съгласява да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация при регистрацията, както и при поръчка без регистрация.

 4. ”КРЕАТИВИТИ ШОП“ ЕООД не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена Поръчка, извършена вследствие предоставената от Потребителя информация.

 5. ”КРЕАТИВИТИ ШОП“ ЕООД не носи отговорност за недоставени поръчки или други неизпълнения, поради неактуални данни и разходите за повторното изпращане на Стоките се заплащат от Потребителя.

 6. При регистрацията си Потребителят посочва електронна поща (e-mail) и парола за достъп до Потребителския профил. Потребителят носи пълна отговорност, относно опазването на своя e-mail и парола, както и за действия на трети лица със същите.

 7. При съмнение за неправомерен или неоторизиран достъп, откраднати или изгубени e-mail и/или парола, Потребителят следва да уведоми ”КРЕАТИВИТИ ШОП“ ЕООД незабавно на e-mail shop@lemar.bg

 8. С извършване на регистрацията и създаването на Потребителски профил и при попълване на данни при поръчка, Потребителят дава своето изрично съгласие личните данни, които е въвел и съответно променил и/или допълнил впоследствие, да бъдат използвани и съхранявани от ”КРЕАТИВИТИ ШОП“ ЕООД за целите, посочени в Общите условия.
 1. След успешна регистрация, Потребителят получава e-mail от ”КРЕАТИВИТИ ШОП“ ЕООД с потвърждение за извършената регистрация
 1. “КРЕАТИВИТИ ШОП“ ЕООД предоставя срещу заплащане и от разстояние Стоки на Потребители посредством Сайта и Електронния магазин след изричното изявление от страна на Потребителя.

 2. Потребителят заплаща Цената на стоките и Цената на доставката съгласно условията и сроковете на Общите условия и всички техни изменения, оповестени на Сайта.

 3. Потребителят изрично декларира, че е запознат с обстоятелството, че всяка Поръчка в Електронния магазин и Сайта е свързана със задължение за плащане от негова страна.

 4. ”КРЕАТИВИТИ ШОП“ ЕООД има право едностранно да променя Стоките в Електронния магазин, техните параметри и характеристики.

 5. ”КРЕАТИВИТИ ШОП“ ЕООД има право да променя едностранно всички условия за доставка на Стоките и каквато и да било друга информация, свързана с тях и публикувана на Сайта без предварително уведомление до Потребителя.
 1. Поръчка на стоки може да се извършва от Потребител с регистриран профил в сайта или от потребител без регистрация.

 2. Електронният магазин приема поръчки 24 часа в денонощието, всеки ден.

 3. Получените поръчки се обработват в рамките на работното време на ”КРЕАТИВИТИ ШОП“ ЕООД от 9.00 до 18.00 часа, от понеделник до петък, вкл. Поръчка, постъпила след 14.00 часа се обработва в рамките на следващия работен ден, а поръчка, постъпила в почивен ден, се обработва в рамките на първия следващ работен ден.

 4. При извършване на Поръчка Потребителят избира вида на Стоките и количеството им, според предложените на Сайта възможности.

 5. Поръчката може да бъде преглеждана и променяна от Потребителя до нейното потвърждаване от него.

 6. При финализиране на Поръчката и потвърждаването ѝ, Потребителят се задължава да заплати Цената на стоката и Цената на доставката и отново декларира, че е запознат с обстоятелството, че Поръчката е свързана със задължение за плащане от негова страна.

 7. След обработване на поръчката, системата на Електронния магазин изпраща информационен e-mail, който потвърждава получаването на Поръчката в системата на ”КРЕАТИВИТИ ШОП“ ЕООД.

 8. Към всяка Стока е предоставена информация относно Цената на стоката, основните характеристики на Стоката и допълнителна информация.

 9. ”КРЕАТИВИТИ ШОП“ ЕООД не носи отговорност за неточности в описанието на Стоката, които не се отнасят към основните ѝ характеристики, както и за възможни разлики в цветовете на закупените стоки, дължащи се на специфики в мониторите.

 10. ”КРЕАТИВИТИ ШОП“ ЕООД има право по всяко време и без предупреждение да извършва промени в публикуваните стоки, в тяхното описание и Потребителите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им.

 11. Възможно е част от информацията за Стоките в Електронния магазин да не бъде актуализирана своевременно. В тези случаи Потребителите ще бъдат уведомени при извършена от тях Поръчка преди доставката.

 12. Част от информацията в Електронния магазин може да се отнася до стоки, които не се предлагат и не са налични в момента, за което ”КРЕАТИВИТИ ШОП“ ЕООД уведомява Потребителят по подходящ начин.

 13. Потребителите се съгласяват, че е възможно определени Стоки в Електронния магазин да не са налични в момента на извършване на Поръчката. В случай че “КРЕАТИВИТИ ШОП“ ЕООД няма възможност да изпълни Поръчката, защото не разполага с налична Стока, ”КРЕАТИВИТИ ШОП“ ЕООД уведомява Потребителя по подходящ начин – по телефона или на посочения от него електронен адрес за кореспонденция. Уведомяването се извършва в срок до 48 часа от получаване на Поръчката. Когато Поръчката е получена в неработен ден или посочените 48 часа изтичат в неработен ден уведомяването се извършва до края на първия работен ден. В тези случаи ”КРЕАТИВИТИ ШОП“ ЕООД възстановява на Потребителя в пълен размер заплатените суми за закупуване на Стоките, ако същите са били предплатени.

 14. ”КРЕАТИВИТИ ШОП“ ЕООД може да поиска допълнително потвърждение, включително по телефон или електронна поща за извършената Поръчка. В случай, че Потребителят откаже да предостави допълнително потвърждение, това води до автоматична отмяна на Поръчката без допълнително уведомление на Потребителя.
 1. На основание чл. 50 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), всяко лице, което има качеството на Потребител по смисъла на § 13, т. 1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗП има право да се откаже от договора за продажба от разстояние и да поиска връщане на поръчаните и закупени от него Стоки, без да посочва причините за своето решение.

 2. Потребителят може да упражни това право в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на получаване на Стоките от него или от трето лице, различно от превозвача и посочено от Потребителя. Когато Потребителят е поръчал много Стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която Потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от Потребителя, получи последната стока.

Потребител“ по смисъла на ЗЗП е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по ЗЗП и действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

 1. Потребителят следва предварително да уведоми ”КРЕАТИВИТИ ШОП“ ЕООД с недвусмислено заявление на e-mail shop@lemar.bg или на телефон +359877244416, че се отказва от договора за продажба от разстояние.

 2. Потребителят може да използва, но не е длъжен, стандартния формуляр за упражняване правото на отказ от договора. 

 3. Във формуляра за отказ потребителят следва да посочи имената си, административен и електронен адрес, телефон за връзка, номера на поръчката и доставените му Стоки, както и да посочи банкова сметка за връщане на заплатените от него суми;

 4. Поставената от производителя оригинална опаковка на Стоката следва да не е нарушена, увредена или унищожена;

 5. Всички върнати Стоки трябва да бъдат в същото състояние, както при доставката и да са придружени с оригиналната гаранция, в случай, че е била издадена от производител/дистрибутор и всички документи, с които са доставени;

 6. ”КРЕАТИВИТИ ШОП“ ЕООД няма да приема Стоки, които са били поправяни или които са повредени, такива с увредена или нецялостна опаковка; стоки със следи от износване или използване, с одрасквания или със следи от удари; дрехи, кожи и текстил, които са носени и употребявани, с петна или скъсани, изпрани или преминали химическо чистене;

 7. ”КРЕАТИВИТИ ШОП“ ЕООД няма да приема и Стоки, които не са придружени от всички аксесоари и принадлежности, с които са били доставени;

 8. В случай, че доставената Стока е била придружена от подарък, той също следва да бъде върнат на ”КРЕАТИВИТИ ШОП“ ЕООД;

 9. В случай, че Потребителят е закупил повече от една еднаква стока и желае да върне два или повече броя от нея, само една от тези стоки може да бъде отваряна. Останалите трябва да са със запечатана опаковка.

 10. Следните категории Стоки за красота могат да бъдат върнати, само ако са със същата опаковка, с която са били получени и тя е неразпечатана:

  • козметика, гримове и производни на тях продукти;
  • продукти за лична грижа и хигиена;
  • продукти за грижа за косата като шампоани, лосиони, маски и др.;

 11. Стоките, които Потребителят желае да върне трябва да бъдат опаковани подходящо за транспортиране и изпратени на адрес: София офис Еконт – 

 12. При неизпълнение на посочените условия ”КРЕАТИВИТИ ШОП“ ЕООД запазва правото си да откаже да приеме върнатата Стока и съответно да не възстанови пълния размер на заплатените от Потребителя суми.

 13. Потребителят няма право на отказ по отношение на стоки и обстоятелства, попадащи в обхвата на чл. 57 от ЗЗП.

 14. Всички преки транспортни разходи по връщането на Стоките до адреса на ”КРЕАТИВИТИ ШОП“ ЕООД са изцяло за сметка на Потребителя.

 15. Потребителят отговаря за намаляване стойността на Стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.

 16. До момента на обратното предаване на Стоките от страна на Потребителя на ”КРЕАТИВИТИ ШОП“ ЕООД, рискът от случайното погиване или повреждане се носи изцяло от Потребителя.

 17. В случай че Потребителят се възползва от правото си по чл. 50 от ЗЗП и е изпълнил посочените по–горе условия, ”КРЕАТИВИТИ ШОП“ ЕООД се задължава да му възстанови Цената на стоката и цената на доставката с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Потребителя начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от ”КРЕАТИВИТИ ШОП“ ЕООД.

 18. Цената на стоката и цената на доставката се възстановява по банков път в законоустановения 14 – дневен срок. Потребителят изрично декларира съгласието си възстановяването на суми от ”КРЕАТИВИТИ ШОП“ ЕООД да се извършва по банков път, независимо от използваното от Потребителя платежно средство за заплащане на извършени Поръчки. Възстановяването не е свързано с разходи за Потребителя.

 19. “КРЕАТИВИТИ ШОП“ ЕООД има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на Стоките обратно или докато не бъдат представени доказателства, че Стоките са изпратени обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

 20. Потребителят следва да изпрати на ”КРЕАТИВИТИ ШОП“ ЕООД или да върне обратно Стоките, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Потребителят е уведомил ”КРЕАТИВИТИ ШОП“ ЕООД за отказа си от договора от разстояние. Срокът се счита за спазен, ако Потребителят изпрати или предаде обратно Стоките на ”КРЕАТИВИТИ ШОП“ ЕООД преди изтичането на 14-дневния срок.

ЗАКОНОВА ГАРАНЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ДОГОВОРА ЗА ПРОДАЖБА

 1. По силата на Закона за защита на потребителите Стоките, предоставяни посредством https://lemar.bg имат законова гаранция за съответствие с договора за продажба.

 2. Законовата гаранция се изразява в задължението на ”КРЕАТИВИТИ ШОП“ ЕООД да отговаря за всяка липса на съответствие на Стоките с договора за продажба, която съществува при доставянето на Стоките и се прояви до 2 (две) години след доставянето им, дори и ”КРЕАТИВИТИ ШОП“ ЕООД да не е знаелa за несъответствиетo.
 1. При извършване на доставката Стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице.

 2. Ако при прегледа на Стоките бъдат констатирани явни недостатъци и несъответствия, липсата на някой от придружаващите Стоката аксесоари, принадлежности и/или документи, Потребителят незабавно в деня на доставката уведомява ”КРЕАТИВИТИ ШОП“ ЕООД на e-mail shop@lemar.bg. или на телефон
  +359877244416 , като посочва и номера на поръчката.

 3. Ако Потребителят не направи това, Стоката се смята за одобрена и той губи правото по-късно да претендира, че Стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите Стоката аксесоари, принадлежности и/или документи.

 4. Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на Стоката с договора за продажба, която може да се предяви до 2 (две) години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното.

 5. Потребителят следва да уведоми ”КРЕАТИВИТИ ШОП“ ЕООД на email shop@lemar.bg. или на телефон +359877244416 за всяка рекламация, прилагайки документите, на които се основава претенцията:

  • товарителница;
  • протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
  • други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

 6. ”КРЕАТИВИТИ ШОП“ ЕООД привежда Стоката в съответствие с договора за продажба в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от Потребителя.

 7. Привеждането на Стоката в съответствие с договора за продажба е безплатно за Потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта ѝ.

 8. Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато ”КРЕАТИВИТИ ШОП“ ЕООД се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията.
 1. В случай на възникнали спорове между ”КРЕАТИВИТИ ШОП“ ЕООД и Потребител, страните се задължават да положат усилия за разрешаването им в дух на разбирателство и взаимни компромиси.

 2. Потребителите имат възможност за разрешаване на потребителски спорове да използват процедурата „Алтернативно решаване на спорове“ на територията на Европейски съюз.

 3. При възникване на спор относно покупка, направена онлайн от Електронния магазин ”КРЕАТИВИТИ ШОП“ ЕООД. Потребителите могат да използват за извънсъдебно уреждане на спора уебсайта: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=BG
 1. Всички права върху Сайта са изключителна собственост на ”КРЕАТИВИТИ ШОП“ ЕООД, като е забранено копирането, разпространяването, изменянето и съхраняването им в цялост или на части в каквато и да е форма без предварителното писмено съгласие на ”КРЕАТИВИТИ ШОП“ ЕООД.

 2. Всички материали, които се съдържат в Сайта, включително, но не само информация, данни, текстове, музика, звук, фотографии, графични изображения, видео изображения, техният подбор и подредба, са собственост на ”КРЕАТИВИТИ ШОП“ ЕООД или ”КРЕАТИВИТИ ШОП“ ЕООД притежава съответния лиценз или разрешително за употребата им.

 3. Забранено е снимки, лога, изображения, текстове, статии и други материали, публикувани на Сайта да бъдат копирани, публично разпространявани, показвани или раздавани от името на Потребителите. Потребителите могат да споделят снимки, изображения, текстове, статии и други материали, публикувани на Сайта в социалните мрежи, като ясно обозначават ”КРЕАТИВИТИ ШОП“ ЕООД като автор на материалите.

 4. ”КРЕАТИВИТИ ШОП“ ЕООД си запазва правото да ограничи или забрани достъпа на Потребител до определена функционалност или до Сайта в цялост, при наличие на опит за нарушаване на правата му на интелектуална собственост.
 1. ”КРЕАТИВИТИ ШОП“ ЕООД има право едностранно да променя и актуализира настоящите Общи условия могат по всяко време, без да е необходимо специално уведомяване на Потребителите. Промените влизат в сила от датата на тяхното публикуване в Сайта. ”КРЕАТИВИТИ ШОП“ ЕООД не носи отговорност, в случай че Потребителите не са се запознали с последващи актуализации на публикуваните на Сайта Общи условия.

 2. ”КРЕАТИВИТИ ШОП“ ЕООД има право едностранно да променя Стоките в Електронния магазин, техните параметри и характеристики.

 3. ”КРЕАТИВИТИ ШОП“ ЕООД има право да променя едностранно всички условия за доставка на Стоките и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта без предварително уведомление до Потребителя. ”КРЕАТИВИТИ ШОП“ ЕООД не носи отговорност, в случай че Потребителите не са се запознали с последващите промени, публикувани на Сайта.

 4. ”КРЕАТИВИТИ ШОП“ ЕООД има право едностранно да променя цените на Стоките по всяко време и без да уведомява предварително Потребителите. Потребителят се съгласява да заплати цената, която е била посочена на Сайта по време на извършване на Поръчката, независимо дали тя е по-ниска или по-висока от актуализираната в последствие цена.

 5. ”КРЕАТИВИТИ ШОП“ ЕООД има право по всяко време и без предупреждение да извършва промени в публикуваните Стоки, в тяхното описание и Потребителите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им.

 6. Куриерите/превозвачите, който извършват доставките на Стоки се избират от ”КРЕАТИВИТИ ШОП“ ЕООД, която може по всяко време да ги променя, без да е длъжна да информира предварително Потребителя.